BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2020

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie LODOŁAMACZE

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszają do udziału w 15 Jubileuszowej Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020 dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie.
Dlaczego warto się zgłosić do konkursu?

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Laureaci Konkursu reprezentują najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Optymizmem napawa fakt istnienia tylu wspaniałych firm otwartych na zrozumienie niepełnosprawności.

W ciągu 14 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 5000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1380 nagród oraz 166 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 4500 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko.

Poniżej wszystkie kategorie Konkursu:

1.Zatrudnienie Chronione,
2.Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
3.Otwarty Rynek Pracy
4.Instytucja
5.Przyjazna przestrzeń
6.Zdrowa Firma
7.Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:

Super Lodołamacz
Lodołam Specjalny

Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2020 r.

Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia.

We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 8 października 2020 r. w Warszawie.

Więcej na stronie: http://www.lodolamacze.info.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: