BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Listopad 2021

Zaproszenie na konsultacje społeczne z możliwością tłumaczenia w PJM lub z innymi udogodnieniami

PFRON serdecznie zaprasza do udziału w serii konsultacji społecznych (on-line, na platformie ZOOM), organizowanych w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego w ramach działania 4.3. PO WER „Współpraca ponadnarodowa”.

Grafika w kształcie piktogramu. Przedstawia człowieka z rozłożonymi rękami, w tle zielony las. Pod piktogramem napis: DOSTĘPNY PARK

Głównym celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/ krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Podczas 4 z 6 spotkań zaprezentujemy propozycję modelu, mającego na celu systemowe ukierunkowanie działań w zakresie poprawy dostępności parków przyrodniczych (narodowych i krajobrazowych). Opinie w zakresie koncepcji jak i formy modelu, wyrażone podczas spotkania będą cennymi wskazówkami, dzięki którym model będzie bardziej odpowiadał na potrzeby jego odbiorców – parków przyrodniczych o zróżnicowanym charakterze i krajobrazie.

Dodatkowe 2 spotkania dotyczyć będą regulaminu konkursu grantowego, w ramach którego parki przyrodnicze będą mogły uzyskać dofinansowanie na wdrożenie wybranych przez siebie elementów modelu.

Więcej informacji na stronie www projektu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/obszar-chroniony-obszar-dostepny/aktualnosci/

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/qL4cdnKRbu

W formularzu jeśli jest taka potrzeba jest możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na tłumacza języka migowego lub innych udogodnień.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: turystyka@pfron.org.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zespół projektu
„Obszar chroniony, obszar dostępny”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: