BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 październik 2020

ZUS dla Seniora

Już po raz czwarty Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje Dzień Seniora. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się w nowej, internetowej formule.

ZUS dla Seniora (pdf 3 MB) Magazyn Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla seniorów

Z okazji obchodów Dnia Seniora publikujemy internetowe wydanie czasopisma „ZUS dla Seniora”. Znajdą w nim Państwo artykuły o rehabilitacji leczniczej i szczególnych wymaganiach z powodu COVID-19 oraz o zasadach dorabiania do emerytury lub renty. Szczególnie polecamy zapoznanie się z informacjami o e-usługach w służbie zdrowia i możliwości złożenia elektronicznego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Warto też przeczytać o prawie do leczenia bólu, o demencji i o tym, jak uchronić się przed oszustami.

Przydatne informacje przekazują na łamach magazynu także pozostali partnerzy „Dnia Seniora” – Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: