BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Czerwiec 2016

„ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO”

„Żyj zdrowo – na sportowo” to hasło Pikniku Rodzinnego  jaki miał miejsce w Nadrybiu 12 czerwca 2016. Organizatorzy –  Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu.

Zdjęcie

„Żyj zdrowo – na sportowo” to nie tylko piknik ale podsumowanie wielu działań szkoły w tym projektu realizowanego ze środków Gminy Puchaczów przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Łęcznej. Projekt realizowany w ramach ochrony i promocji zdrowia – Działalność edukacyjna i promocyjna zachowań prozdrowotnych i prospołecznych  Aktywny sposób na długie i zdrowe życie”.

W czasie warsztatów uczniowie z klas III, IV, V i VI edukacji realizowali tematy w zakresie:

 • „Radzenie sobie ze stresem – techniki relaksacyjne (np. ćwiczenia oddechowe, joga)”
 • „Aktywność ruchowa”
 • „Propagowanie zdrowego stylu odżywiania – sposób żywienia”
 • „Zmieniam postawy w zakresie aktywności fizycznej”
 • „Stop komputerom, wykorzystanie wolnego czasu a hobby”
 • „Sposoby na spędzanie czasu a zdrowie”
 • „Choroby cywilizacyjne”
 • „Owoce natury – sposoby wykorzystywania”
 • „Warsztaty muzyczne, relaksacja”

Cel główny realizowanego projektu :

Edukacja z zakresu zdrowego stylu życia i promocja zachowań prozdrowotnych i prospołecznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nadrybiu -Gmina Puchaczów .

Cele szczegółowe:

 1. Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem
 2. poznanie technik relaksacyjnych
 3. wskazanie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu
 4. wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadamianie możliwości wpływu i kontroli
 5. budowa postaw prozdrowotnych wśród beneficjentów
 6. rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną
 7. inspirowanie do podejmowania różnych działań promujących zdrowy styl życia,
 8. wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych
 9. zwiększenie aktywności fizycznej,
 10. wpływ czynników naturalnego środowiska na zdrowie. Kształtowanie postaw ekologicznych
 11. zmiana nawyków spędzania wolnego czasu
 12. rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samo pielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach

Zdjęcie

Program Pikniku:

 • Msza Św. w kościele parafialnym
 • Powitanie gości przez p. Dyrektor
 • Śpiewam i gram – występ wokalno – instrumentalny uczniów
 • Występ uczniów i zespołu „Bębnoludy” z WTZ Janowica
 • Przedstawienie rodziców „Rzepka”
 • Występ wokalno – instrumentalny p.Greli
 • Przedszkolaki DANCE
 • MAM TALENT
 • Podsumowanie konkursu ortograficznego
 • „Na bagna” – Piosenka klas IV-VI
 • „Adel” Piosenka Agaty Chryć
 • „Kozucha – Kłamczucha” – Uczniowski Teatr Najnowszy
 • Łukasz Lisek – WTZ Janowica
 • „Rodziny na start” – zawody dla rodzin
 • Bieg po zdrowie
 • Mecz uczniowie – rodzice
 • Podsumowanie, podziękowanie

Zdjęcie

Gości Pikniku było bardzo wiele, między innymi Wójt Gminy, Radni , emerytowani nauczyciele, mieszkańcy Nadrybia… Prezentacje artystyczne bardzo urozmaicone z ciekawą tematyką i przesłaniem, wiele konkursów w tym z udziałem rodziców. Każdy występujący został nagrodzony okolicznościowym dyplomem i upominkiem a uczestnicy konkursu ortograficznego piórem „Wójta”.

Zdjęcie

Podczas występu Łukasza jego koledzy i koleżanki z warsztatu zaktywizowali innych tańcem. Łukasz zadedykował piosenkę  „ Mamo nasza mamo” pani dyrektor szkoły a jej syn poprosił ją do tańca.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zespół „Bębnoludy” zagrał swoje cover’y światowych przebojów, które ma w repertuarze. Nie zabrakło też wspólnego muzykowania z gośćmi Pikniku, w tym pana wójta, dyrektor szkoły i wielu innych osób.

Zdjęcia

Atrakcji było bardzo wiele, promowana była zdrowa żywność, owoce. Gospodarze zadbali o słodki poczęstunek i pyszne grillowe kiełbaski.

Zdjęcie

Wójt Gminy kibicował wszystkim od początku do końca. Piknik to czas rozmów, dzielenia się informacjami, wymiany doświadczeń, podpatrywania co robią inni…

Wielkim atutem tego spotkania było rozpoczęcie go liturgią mszy świętej. Organizatorzy zadbali aby była „strawa” dla ciała i ducha. Zgodnie z przesłaniem liturgii nikt nie grzeszył.

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

M.Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: